top of page

מולנו נראה הכרמל

מחקר היסטורי ממואר

 

מחקר וכתיבה: אדוה מגל כהן

ארגון חומרים: הילה בלום

 

פרק א

ֿמסע אישי  בעקבות משפחת ברוק בפינסק. באמצעות גלויה נשכחת, מכתב ישן שנמצא אחרי עשרות שנים, מסמכים נדירים שנמצאו באינטרנט, התחקות אחר קורות המשפחה

שנותרה בפינסק. סיפור שמספר גם את סיפורה המרשים והטראגי של קהילת פינסק.

 

פרק ב

סיפור עלייתו לבדשל צבי הלמן כילד קטן, כנוסע סמוי מקושטא לארץ ישראל בראשית שנות העשרים.

 

פרק ג

זכרונות ילדות מחופשות הקיץ בחיפה בשנות ה 70.

מולנו נראה הכרמל

35.00 ₪מחיר
    bottom of page